Tűzvédelmi szaktevékenység

 

Tűzvédelem tárgykörben a vállalkozásoknak, cégeknek alkalmaziuk, vagy megbízniuk szükséges alap,közép vagy felsőfokú tűzvédelmi szakembert.

 

Fő feladat a tűzvédelem hatásos, és jogszabályi megfelelőségének kialakítása:

Az új OTSZ „A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” szerint:

Kockázatértékelés
Veszélyességi osztályba sorolás és éves felülvizsgálata
Munka biztonsági megelőzési stratégia terv, vagy Munkavédelmi szabályzat
Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének szabályzása
Munkavédelmi oktatás belső rendjének szabályzása
Orvosi vizsgálatok szabályzása
Nemdohányzók védelmének szabályzása
Mentési terv
Munkavédelmi oktatás tematikájának kidolgozása
Munkavédelmi oktatás szervezése, megtartása
Munkáltatói munkavédelmi ellenőrzés
Munkavédelmi hatósággal kapcsolattartás
Jogszabály követés
Szabvány követés
Időszakos biztonsági felülvizsgálat rendje
Munkavédelmi vizsgálat
Munkabalesetek kezelése, vizsgálata
Létesítés
Üzembehelyezés
Anyagmozgatás, raktározás szabályozása
Veszélyes anyagok és méregkezelési szabályzás
Újra indítás

Egyéb feladatok

Jelölések, feliratok, táblák és piktogramok ellenőrzése

Vészleállítók, feszültségmentesítők, szükségvilágítás, elzárók ellenőrzése
Munkáltató munkavédelmi tájékoztatási kötelezettsége
Egyéb munkáltatói munkavédelmi feladatok (napi rutin)
Munkavédelmi képviselettel (munkavállalókkal) együttműködés
Biztonsági- és egészségvédelmi koordinátor
Paritásos munkavédelmi testületben részvétel
Rendkívüli helyzetek kezelésében részvétel
Kapcsolattartás szolgáltató vállalatokkal
Kapcsolattartás emelőgép ügyintézővel
Jelenlét hatósági ellenőrzések esetén
Hulladékkezelés

Nyilvántartások vezetése és információ feldolgozás
Előzetes és időszakos felülvizsgálatok nyilvántartás
Éves karbantartások nyilvántartása
Munka alkalmassági vizsgálatok nyilvántartása
Balesetek nyilvántartása
Kvázi balesetek nyilvántartása
Foglakozási megbetegedések nyilvántartás
Elsősegélynyújtók nyilvántartása
Elsősegélynyújtó helyek nyilvántartása
Elsősegélynyújtó eszközök nyilvántartása
Veszélyes munkaeszközök nyilvántartása
Egyéb munkaeszközök nyilvántartása
Hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközök nyilvántartása
Hegesztő berendezések nyilvántartása
Emelőgépek nyilvántartása
Felvonók nyilvántartása
Villamos kéziszerszámok nyilvántartása
Szerszámgépek nyilvántartása
Nyomástartó edények nyilvántartása
Állványok, létrák nyilvántartása
Gázpalackok nyilvántartása
Mérgek nyilvántartása
Rákkeltő anyagok nyilvántartása
Sugárzó források, anyagok nyilvántartása
Biológiailag aktív anyagok nyilvántartása
Veszélyes anyagok nyilvántartása
Biztonsági adatlapok
Hatósági intézkedések nyilvántartása
Munkáltatói intézkedések nyilvántartása
Munkavédelmi. kommunikáció nyilvántartása
Egyéni védőeszköz nyilvántartása
Sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók nyilvántartása
Szakképzettséghez kötött munkakörök nyilvántartása
Műszaki dokumentációk
Kezelési, karbantartási utasítások

 

Tűzvédelem

Főfeladatok

Tűzvédelmi szabályzat
Zóna besorolás, Tűzvédelmi osztályba sorolás
Tűzvédelmi riadóterv
Tűzterhelés számítás
Hő, és füst elvezetés számítás
Időszakos Tűzvédelmi eszközök felülvizsgálatának rendje
Időszakos egyéb felülvizsgálatok rendje
Robbanásvédelmi dokumentáció
Mentési terv, polgárvédelem, katasztrófavédelem
Tűzvédelmi oktatás
Munkáltatói tűzvédelmi ellenőrzés
Tűzvédelmi eszközök felülvizsgálat rendje
Katasztrófavédelmi hatósággal kapcsolattartás
Tűzesetek kezelése, vizsgálata
Létesítés
Jogszabály követés
Szabvány követés

Egyéb feladatok

Jelölések, feliratok, táblák és piktogramok ellenőrzése
Munkáltató tűzvédelmi tájékoztatási kötelezettsége
Kapcsolattartás szolgáltató vállalatokkal
Tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzése, kivétel szakcégek vizsgálata
Tűzivíz hálózatok időszakos ellenőrzése, kivétel szakcégek vizsgálata
Tűzjelző berendezések időszakos ellenőrzése, kivétel szakcégek vizsgálata
Tűzoltó berendezések időszakos ellenőrzése, kivétel szakcégek vizsgálata
Tűzszakasz határok időszakos ellenőrzése, kivétel szakcégek vizsgálata
Vészkijáratok, menekülési utak ellenőrzése
Jelenlét hatósági ellenőrzések esetén
Vészleállítók, feszültségmentesítők, szükségvilágítás, elzárók ellenőrzése
Vészlétrák, hágcsók, tűzkulcskészlet, vésznyitások ellenőrzése
Füstelvezetés, füstszakaszolás, vész szellőzés ellenőrzése
Éghető folyadékok, gázok tárolása, időszakos ellenőrzése
Dohányzási szabályok betartásának ellenőrzése
Tűzvédelmi szervezettel (munkavállalókkal) együttműködés

Nyilvántartások vezetése és információ feldolgozás
Előzetes és időszakos felülvizsgálatok nyilvántartás
Tűzvédelmi szakvizsgák nyilvántartása
Tűzvédelmi szakvizsgákhoz kötött munkakörök nyilvántartása
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
Állandó tűzveszélyes tevékenység
Tűzesetek nyilvántartása
Elsősegélynyújtók nyilvántartása
Elsősegélynyújtó helyek nyilvántartása
Elsősegélynyújtó eszközök nyilvántartása
Tűzveszélyes munkaeszközök nyilvántartása
Tűzveszélyes munkakörök nyilvántartása
Hegesztő berendezések nyilvántartása
Felvonók nyilvántartása
Nyomástartó edények nyilvántartása
Gázpalackok nyilvántartása
Tűz és robbanás veszélyes anyagok nyilvántartása
Hatósági intézkedések nyilvántartása
Munkáltatói intézkedések nyilvántartása
Tűzvédelmi. kommunikáció nyilvántartása
Kézi tűzjelzők és automatikus tűzjelzők nyilvántartása
Gázérzékelők nyilvántartása
Égéstermék elvezetők nyilvántartása
Műszaki dokumentációk
Kezelési, karbantartási utasítások

 

A tűzvédelemmel kapcsolatos alapvető jogszabályok

 • 1996. évi XXXI. Törvény 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 2012. évi XC. Törvény 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
 • 347/2012. (XII. 11.) Korm. Rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 367/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelet 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
 • 275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
 • 6/2013. (I. 18.) Korm. Rendelet 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
 • 53/2012. (III. 28.) Korm. Rendelet 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
 • 23/2011. (III.8.) Korm. Rendelet 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
 • 173/2011. (VIII. 24.) Korm. Rendelet 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről
 • 239/2011. (XI. 18.) Korm. Rendelet 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról
 • 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
 • 274/2011. (XII. 20.) Korm. Rendelet 274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998.(XI.6.) Korm. rendelet, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV.29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 375/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól
 • 169/2010. (V.11.) Korm. Rendelet 169/2010. (V.11.) Korm. rendelet a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről (légiközlekedéssel kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok meghatározása)
 • 312/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 • 315/2009. (XII. 28.) Korm. Rendelet 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőség-értékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
 • 354/2013. (X. 7.) Korm. Rendelet 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről
 • 191/2002. (IX.4.) Korm. Rendelet 191/2002. (IX.4.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről (tájékoztatási kötelezettség robbanóanyagok szállítása esetében is)
 • 60/2012. (XI. 30.) BM rendelet 60/2012. (XI. 30.) BM rendelet a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tűzvédelmi, műszaki mentési feladatait ellátó hivatásos tűzoltóság működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről
 • 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 • 10/2011. (III. 28.) BM rendelet 10/2011. (III. 28.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról (zenés, táncos szórakozóhelyek szabályozásával kapcsolatos szigorítás)
 • 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 • 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól
 • 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet a hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól
 • 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
 • 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
 • 45/2011. (XII.7.) BM rendelet 45/2011. (XII.7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
 • 47/2011. (XII.15.) BM rendelet 47/2011. (XII.15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
 • 48/2011. (XII.15.) BM rendelet 48/2011. (XII.15.) BM rendelet az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról
 • 50/2011. (XII.20.) BM rendelet 50/2011. (XII.20.) BM rendelet a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
 • 48/2005. (X.31.) BM rendelet 48/2005. (X.31.) BM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályairól
 • 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről
 • 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
 • 3/2009. (II.4.) ÖM rendelet 3/2009. (II.4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat-biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről
 • 21/2009. (VII.8.) ÖM rendelet 21/2009. (VII.8.) ÖM rendelet a központi költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházási, fejlesztési támogatás pályázati rendszeréről
 • 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
 • 19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelet 19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelet a tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról
 • 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról
 • 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól (legutóbb a 1/2011. (I. 14.) NGM rendelettel módosított)
 • 5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról
 • 229/2014. (IX.5.) Korm. rendelet 229/2014. (IX.5.) Korm. rendelete a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.17.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról
 • 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról