Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és dokumentáció készítése

Mai megnevezése Villamos Biztonsági Felülvizsgálat

MSZ HD 60364 (MSZ 2364 ; MSZ 172) – szabványok szerint.

 Érintésvédelem hatásosságának ellenőrzése jogszabályi kötelezettség.

A vizsgálat elmulasztása hatóságok által bírsággal sújtható.

Érintésvédelmi felülvizsgálatot
minden új létesítésű berendezésen, épületen el kell végeztetni
üzembehelyezés előtt, majd ezt követően 3 évente. VBSZ hatálya alatti
könnyítés 6 évente.

Érintésvédelmi osztályok:

A villamos gyártmányokat érintésvédelmi osztályokba soroljuk:

I. Érintésvédelmi osztályú gyártmány.

I év oszály

Az áramütés elleni védelem az üzemi szigetelésen alapul. A gyártmány testén védővezető csatlakoztatására   nincs lehetőség, az üzemi szigetelés meghibásodása esetén a védelem a környezetre hárul. Pl. a környezet elszigetelése.

 

II. Érintésvédelmi osztályú gyártmány.

II év osztály

Az üzemi szigetelés mellett járulékos óvintézkedéseket is alkalmaztak. A gyártmány   testéhez csatlakoztatható a villamos hálózat vezetője úgy, hogy a megérinthető villamos vezető részek még az üzemi szigetelés meghibásodása   esetén sem kerülhetnek veszélyes feszültség alá. Az üzemi szigetelés mellett járulékos óvintézkedésként a gyártmányt kettős szigeteléssel vagy megerősített szigeteléssel látják el. A védelem független a villamos hálózattól. A felhasználó az adattáblán látható kettős négyzet jelről ismeri fel.

 

III. Érintésvédelmi osztályú gyártmány.

III év oszály

Az áramütés elleni védelem megoldásaaz érintésvédelmi törpefeszültségű tápláláson alapul.

 

 Érintésvédelmi módok:

Az érintésvédelmet védővezetővel vagy védővezető nélkül valósíthatják meg. A védővezetős érintésvédelmi módok olyan érintésvédelmi módok, amelyek működéséhez az érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek testét védővezetővel kell összekötni. Ilyen megoldás a nullázás és a védőföldelés. A nullázás (TN-rendszer, ahol t a latin terra=föld szóból ered) olyan érintésvédelmi mód, amelynél a tápláló rendszernek közvetlenül földelt üzemi vezetője van, és ezt kötik az érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek testére védővezetőként.

 

 

A nemzetközi szabvány (IEC) három fajtáját különbözteti meg:

  • A TN-C rendszerben, az üzemi nullavezető közös a védővezetővel.
  • A TN-S rendszerben, az üzemi nullavezetőt a hálózat teljes hosszában szétválasztják a védővezetőtől.
  • A TN-C-S rendszerben, a védővezető a hálózat egy részén közös, más részén el van választva az üzemi nullavezetőtől.

Az áram-védőkapcsolás a védővezetős érintésvédelmi módok olyan kikapcsoló szerve, amely az áramkör valamennyi üzemi vezetőjén folyó  pillanatnyi váltakozó áram előjeles összegének a nagyságára működik.

Az áramvédő kapcsoló (RCD vagy ÁVK) alkalmazásának néhány feltétele:

  • Az üzemi áramot vezető nullvezetőt mindig át kell vezetni az ÁVK-n.
  • A védővezetőt soha nem szabad a kapcsolón átvezetni.
  • Háromfázisú áramkörben csak háromfázisú kapcsoló alkalmazható.
  • Lehetőleg a legérzékenyebb, 30 mA-es kapcsolót használjuk.

 A védővezető nélküli érintésvédelmi módok:

Érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazásakor a villamos szerkezeteket törpefeszültségű rendszerrel tápláljuk. Törpefeszültségű az a berendezés, amely névleges feszültsége 50 V-nál nem nagyobb (pl. biztonsági transzformátor). Egyenfeszültség esetén a feszültségérték 120 V.
Villamos szerkezetek elszigetelésekor a szerkezeteknek azokat a villamosan vezető részeit szigetelik el az ember által érinthető részeitől, amelyek a testzárlat következtében feszültség alá kerülhetnek.
A környezet elszigetelésekor azokat a személyeket szigetelik el a környezetben levő földpotenciálú, nem szigetelő részektől, akik a villamos szerkezet testét érinthetik.
Földeletlen egyenpotenciálra hozás esetén az egyidejűleg érinthető villamos szerkezetek teste villamosan vezető összekötés révén egyenpotenciálra kerül. Az érintkező személyek nem kerülhetnek földpotenciálra. Védőelválasztás alkalmazásakor a védendő villamos
szerkezetet nem közvetlenül a hálózathoz, hanem biztonsági transzformátorhoz csatlakoztatjuk.

 Az érintésvédelem ellenőrzése:

A villamos berendezések érintésvédelmének ellenőrzését szerelői ellenőrzéssel és szabványossági felülvizsgálattal kell végrehajtani.
A szerelői ellenőrzés végrehajtása során a védővezetős érintési módokon során következő vizsgálatokat kell elvégezni.
Megtekintéssel, ill. működési próbával kell ellenőrizni:
• a védővezetőnek és kötéseinek, valamint a csatlakozások sértetlen állapotát,
• a biztosítóbetétek, kikapcsolószervek sértetlen állapotát,
• az állandó szigetelő-ellenőrző berendezések működését korlátozott áramú mesterséges földzárlattal.

A piaci igények és az ISO auditálások elősegítése érdekében igény
esetén „Adobe -pdf” formátumban digitális (CD/DVD/e-mail) formátumot
tudunk biztosítani.

Kalkulációnál figyelembe vesszük az együttesen megrendelt egyéb vizsgálatokat, valamint a vizsgált területet.

Kivitelezőknek folyamatos kedvezményeket biztosítunk keretszerződés formájában.
Továbbá igyekszünk segíteni munkájukat már az építés előkészítő és építési folyamatában is, hogy a lehető leggördülékenyebb és ezáltal
legjobb ráfordítási hatásfokkal gyors átadás-átvételt tudjanak produkálni megrendelőjük felé.

 Szabványok

 

Minőségpolitikánk:

Érontésvédelmi felülvizsgáló munkatársaink gyors, pontos munkát végeznek a lehető legkisebb kellemetlenségekkel az üzemeltető telephelyén. Munkánk minősége mellett áraink kalkulálásakor maximálisan igyekszünk az optimális ár-érték arány megtartásával megrendelőink elégedettségét kivívni.