Felülvizsgálatain során figyelembe vett szabványok

A jogszabály alkotók folyamatos változtatásai, helyesbítései, hivatalos magyarázatai, valamint egyéb rendelkezései miatt hazánkban a kiszámítható szabályozás kaotikussá vált. A szakma folyamatosan igyekszik nyomon követni a változásokat, ez minden elektromosiparban érintettet kihívások elé állít. Ezzel szemben a szabvány változások, melyeket a CENELEC bocsát ki és az MSZT honosít (többnyire változtatás nélkül, angol nyelven) kevesebb új és még kevesebb változás történik, de ezek nagyságrendje is már meghaladja a folyamatos frissítést, melyet fel tudunk vállalni weboldalunkon.

– kivonat ; 2018.03.22 lekérdezés –

ÉVFEBFVVFExmegj.
MSZ 1:2002Szabványos villamos feszültségekhatályosxxxx
ME/04.115-82Az EPH hálózat kialakításahatályosxx
MSZ 10900:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos tűzvédelmi ellenőrzésehatályosxx
MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő
névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása,
fektetése és terhelhetősége
hatályosxx
MSZ 1585:2016Villamos Berendezések Üzemeltetésehatályosxxx
MSZ 172/1:1986 és 1986/1M:1989Érintésvédelmi Szabályzatvisszavontx
MSZ 172-2:1994Érintésvédelmi Szabályzatvisszavontx
MSZ 172-3Érintésvédelmi Szabályzatvisszavontx
MSZ 172-4:1978Érintésvédelmi Szabályzathatályosx
MSZ 2040:1995Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítésevisszavontxx
MSZ 2064-2:1998A villamos szerkezetek kiválasztása és
szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek. A csatlakozási határfelületek
melegedésének korlátozása
hatályosxx
MSZ 2364-100:1995 Alkalmazási területvisszavontxx
MSZ 2364-100:2004 Alkalmazási terület, tárgy és alapelvekvisszavontxx
MSZ 2364-200:1992 Fogalommeghatározásokvisszavontxx
MSZ 2364-200:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítésevisszavontxx
MSZ 2364-300:1995 Általános jellemzők elemzésevisszavontxx
MSZ 2364-410:1999 Áramütés elleni védelem. Feszültség alatti munkavégzésvisszavontxx
MSZ 2364-410:1999/1M:2004 Áramütés elleni védelemvisszavontxx
MSZ 2364-420:1994 A villamos berendezés hőhatása elleni védelemvisszavontxx
MSZ 2364-430:1994 Túláramvédelemvisszavontxx
MSZ 2364-430:2004 Túláramvédelemvisszavontxx
MSZ 2364-442:1998 A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata eseténvisszavontxx
MSZ 2364-443:2002 Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelemvisszavontxx
MSZ 2364-450:1994 Feszültségcsökkenés-védelemhatályosxx
MSZ 2364-460:1994 Leválasztás és kapcsolásvisszavontxx
MSZ 2364-460:2002 Leválasztás és kapcsolás hatályosxx
MSZ 2364-470:1995 Áramütés elleni védelem alkalmazásavisszavontxx
MSZ 2364-470:2002 Áramütés elleni védelmi módokvisszavontxx
MSZ 2364-473:1994 Túláramvédelem alkalmazásavisszavontxx
MSZ 2364-482:1998 Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. visszavontxx
MSZ 2364-510:1995 Villamos szerkezetek kiválasztásának és szerelésének általános előírásaivisszavontxx
MSZ 2364-510:2002 Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése.visszavontxx
MSZ 2364-520:1997 Kábel- és vezetékrendszerekvisszavontxx
MSZ 2364-523:1998 Kábel- és vezetékrendszerek. 523. főfejezet: Megengedett áramokvisszavontxx
MSZ 2364-523:2002 A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése.visszavontxx
MSZ 2364-537:1995 Leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközeivisszavontxx
MSZ 2364-537:2002  A leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei hatályosxx
MSZ 2364-540:1995 Földelőberendezések és védővezetők kiválasztása és szerelésevisszavontxx
MSZ 2364-551:1999 Kisfeszültségű áramfejlesztőkvisszavontxx
MSZ 2364-560:1995 Biztonsági berendezések táplálásavisszavontxx
MSZ 2364-610:1998 Első felülvizsgálatvisszavontxx
MSZ 2364-610:2003Első felülvizsgálatvisszavontxxAngol
MSZ 2364-702:1994 Uszodákvisszavontxx
MSZ 2364-702:2003Uszodák és más medencékvisszavontxxAngol
MSZ 2364-702:2003 Úszómedencék és egyéb medencékvisszavontxx
MSZ 2364-703:1994 Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségekvisszavontxx
MSZ 2364-704:2002 Felvonulási területek villamos berendezéseivisszavontxx
MSZ 2364-705:1999 Mezőgazdasági és kertészeti épületek villamos berendezéseivisszavontxx
MSZ 2364-706:1999 Vezetőanyagú szűk helyekvisszavontxx
MSZ 2364-708:1999 Lakókocsiparkok és lakókocsik villamos berendezéseivisszavontxx
MSZ 2364-708:2006Lakókocsiparkok villamos berendezéseivisszavontxxAngol
MSZ 2364-711:2003 Kiállítások, bemutatók és elárusító helyek hatályosxxAngol
MSZ 2364-711:2003 Kiállítások, bemutatók és standokhatályosxx
MSZ 2364-714:2002 Szabadtéri világítóberendezésekvisszavontxx
MSZ 2364-753:2004 Padló- és mennyezetfűtési rendszerekvisszavontxx
MSZ 2364-754:2006A lakókocsik és lakóautók villamos berendezéseivisszavontxxAngol
MSZ 2364-754:2006 A lakókocsik és lakóautók villamos berendezéseivisszavontxxAngol
MSZ 274-1:1977 Fogalommeghatározásokvisszavontx
MSZ 274-2:1981 Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosításavisszavontx
MSZ 274-2:1981/1M:2001 Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosításavisszavontx
MSZ 274-3:1981 A villámhárító berendezés műszaki követelményeivisszavontx
MSZ 274-3:1981/1M:1985 A villámhárító berendezés műszaki követelményeivisszavontx
MSZ 274-3:1981/2M:2001 A villámhárító berendezés műszaki követelményeivisszavontx
MSZ 274-4:1977 Felülvizsgálatvisszavontx
MSZ 447:2009Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatrahatályosxx
MSZ 453:1987Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számárahatályosxxx
MSZ 4851-1:1988Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálatahatályosxxx
MSZ 4851-2:1990A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérésehatályosxxx
MSZ 4851-3:1989Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszereihatályosxxx
MSZ 4851-4:1989Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzésehatályosxxx
MSZ 4851-5:1991Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszereihatályosxxx
MSZ 4851-6:1973Érintésvédelmi felülvizsgálatok. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, erősáramú villamos berendezések különleges vizsgálati előírásaihatályosxxx
MSZ 4852:1977Villamos berendezések szigetelési ellenállásának vizsgálatahatályosxx
MSZ 9229/1M:1992Biztonsági transzformátorokhatályosx
MSZ EN 50110-1:2013Villamos berendezések üzemeltetése. 1. rész: Általános követelményekhatályosxxx
MSZ EN 50110-2:2011Villamos berendezések üzemeltetése. 2. rész: Nemzeti mellékletekhatályosxxx
MSZ EN 50160:2010/A1:2015A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzőihatályosxAngol
MSZ EN 50160:2011A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzőihatályosxAngol
MSZ EN 50438:2014Kis áramfejlesztő telepek kisfeszültségű közcélú elosztó hálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményeihatályosxx
MSZ EN 60038:2012CENELEC szabványos feszültségek (IEC 60038:2009, módosítva)hatályosxxxAngol
MSZ EN 60059:1999/A1:2010IEC szerinti szabványos áramértékek (IEC 60059:1999/A1:2009)hatályosxxAngol
MSZ EN 60059:2000IEC szerinti szabványos áramértékek (IEC 60059:1999)hatályosxxAngol
MSZ EN 60079-0:20130. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (IEC 60079-0:2011, módosítva)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-0:2013 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (IEC 60079-0:2011, módosítva)hatályosx
MSZ EN 60079-0:2013/A11:20140. rész: Gyártmányok. Általános követelményekhatályosxAngol
MSZ EN 60079-1:20151. rész: Gyártmányok védelme nyomásálló tokozással, „d” (IEC 60079-1:2014) hatályosxAngol
MSZ EN 60079-10-1:200910-1: rész: Térségek osztályozása. Robbanóképes gázközegek (IEC 60079-10-1:2008)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-10-1:2009 10-1: rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek (IEC 60079-10-1:2008)hatályosx
MSZ EN 60079-10-1:201610-1: rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek (IEC 60079-10-1:2015 + COR1:2015)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-10-2:201010-2: rész: Térségek osztályozása. Gyúlékony poros közegek (IEC 60079-10-2:2009)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-10-2:201510-2: rész: Térségek osztályozása. Robbanóképes poros közegek (IEC 60079-10-2:2015)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-11:2012 11. rész: Gyártmányok gyújtószikramentes védelemmel „i” (IEC 60079-11:2011hatályosx
MSZ EN 60079-13:201113. rész: Gyártmányvédelem túlnyomásos helyiséggel „p” (IEC 60079-13:2010)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-13:201813. rész: Gyártmányvédelem túlnyomásos helyiséggel „p” és mesterségesen szellőztetett helyiséggel „v” (IEC 60079-13:2017)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-14:201414. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (IEC 60079-14:2013)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-14:2014 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (IEC 60079-14:2013)hatályosx
MSZ EN 60079-15:201115. rész: Gyártmányok védelme „n” típusú védelemmel (IEC 60079-15:2010)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-17:201417. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása (IEC 60079-17:2013)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-17:2014 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása (IEC 60079-17:2013)hatályosx
MSZ EN 60079-18:201518. rész: Készülékek védelme kiöntéssel, „m” (IEC 60079-18:2014)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-19:201119. rész: Készülékek javítása, felújítása és helyreállítása (IEC 60079-19:2010)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-19:2011/A1:201519. rész: Készülékek javítása, felújítása és helyreállítása (IEC 60079-19:2010/A1:2015)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-2:20152. rész: Gyártmányok védelme túlnyomásos tokozással „p” (IEC 60079-2:2014)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-20-1:201120-1. rész: Anyagjellemzők gáz és gőz osztályozásához. Vizsgálati módszerek és adatok (IEC 60079-20-1:2010)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-25:201125. rész: Gyújtószikramentes villamos rendszerek (IEC 60079-25:2010)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-26:201526. rész: Ga készülékvédelmi szintű (EPL-) készülékek (IEC 60079-26:2014)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-28:200728. rész: Optikai sugarat használó készülékek és átviteli rendszerek védelme (IEC 60079-28:2006)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-28:201628. rész: Optikai sugarat használó készülékek és átviteli rendszerek védelme (IEC 60079-28:2015)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-29-1:200829-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (IEC 60079-29-1:2007, módosítva)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-29-1:201729-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (IEC 60079-29-1:2016, módosítva)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-29-2:200829-2. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok
és oxigén érzékelőinek kiválasztása, létesítése, használata és
karbantartása (IEC 60079-29-2:2007)
hatályosxAngol
MSZ EN 60079-29-2:201529-2. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok
és oxigén érzékelőinek kiválasztása, létesítése, használata és
karbantartása (IEC 60079-29-2:2015)
hatályosxAngol
MSZ EN 60079-29-3:201429-3. rész: Gázérzékelők. Útmutató a rögzített gázérzékelő rendszerek funkcionális biztonságához (IEC 60079-29-3:2014)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-29-4:201129-4. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok nyílt optikai mérőutas érzékelőinek működési követelményei (IEC 60079-29-4:2009)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-30-1:200730-1. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. Általános és vizsgálati követelmények (IEC 60079-30-1:2007)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-30-1:201730-1. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. Általános és vizsgálati követelmények (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, módosítva)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-30-2:200730-2. rész: Villamos ellenállásos
kísérőfűtés. A tervezés, a létesítés és a karbantartás alkalmazási
útmutatója (IEC 60079-30-2:2007)
hatályosxAngol
MSZ EN 60079-30-2:201730-2. rész: Villamos ellenállásos
kísérőfűtés. A tervezés, a létesítés és a karbantartás alkalmazási
útmutatója (IEC/IEEE 60079-30-2:2015, módosítva)
hatályosxAngol
MSZ EN 60079-31:201431. rész: Készülékek porgyújtás elleni védelme tokozással, „t” (IEC 60079-31:2013)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-32-2:201532-2. rész: Elektrosztatikai veszélyek. Vizsgálatok (IEC 60079-32-2:2015)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-35-1:201235-1. rész: Sújtólégveszélyes
bányákban használatos fejlámpák. Általános követelmények. A robbanási
kockázattal kapcsolatos kialakítás és vizsgálat (IEC 60079-35-1:2011)
hatályosxAngol
MSZ EN 60079-35-2:201335-2. rész: Sújtólégveszélyes
bányákban használatos fejlámpák. Működőképesség és biztonsággal
kapcsolatos egyéb előírások (IEC 60079-35-2:2011)
hatályosxAngol
MSZ EN 60079-5:20085. rész: Készülékek védelme „q” kvarchomoktöltéssel (IEC 60079-5:2007)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-5:20155. rész: Készülékek védelme kvarchomoktöltéssel „q” (IEC 60079-5:2015)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-6:20076. rész: Készülékek „o” olaj alatti védelemmel (IEC 60079-6:2007)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-6:20166. rész: Gyártmányok folyadék alatti védelemmel, „o” (IEC 60079-6:2015)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-7:20077. rész: Készülékek „e” fokozott biztonságú védelemmel (IEC 60079-7:2006)hatályosxAngol
MSZ EN 60079-7:2007 7. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, „e” (IEC 60079-7:2006)hatályosx
MSZ EN 60079-7:20167. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, „e” (IEC 60079-7:2015)hatályosxAngol
MSZ EN 60196:2010IEC szerinti szabványos frekvenciák (IEC 60196:2009)hatályosxx
MSZ EN 60529:2001Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatokhatályosxx
MSZ EN 61029-1:2013Hordozható villamos motoros szerszámok biztonságahatályosxx
MSZ EN 61140:2003Az áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontokhatályosxxx
MSZ EN 61557-es sz. sorozatVizsgálat, mérés vagy megfigyelésre szolgáló berendezések.hatályosxxx
MSZ EN 61558-2-6:2010Biztonsági szigetelő transzformátorok  hatályosxx
MSZ EN 61936-1 2016 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikaihatályosxx
MSZ EN 62305-1:20111. rész Általános alapelvekhatályosx
MSZ EN 62305-2:2012 2. rész Kockázatkezeléshatályosx
MSZ EN 62305-3:2011 3. rész Építmények fizikai károsodása és életveszélyhatályosx
MSZ EN 62305-4:2011 4. rész Villamos és elektronikus rendszerek építményekbenhatályosx
MSZ HD 60364-1:2009Alapelvek, általános jellemzők elemzése, fogalmakhatályosxx
MSZ HD 60364-4:41:2007Biztonságtechnika – Áramütés elleni védelemhatályosxx
MSZ HD 60364-4-42:2015Biztonság. Hőhatások elleni védelemhatályosxx
MSZ HD 60364-4-43:2010Biztonság. Túláramvédelemhatályosxx
MSZ HD 60364-4-443:2016Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem.hatályosxx
MSZ HD 60364-5-51:2007Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése – általános előírásokvisszavontxx
MSZ HD 60364-5-51:2010Általános előírásokhatályosxx
MSZ HD 60364-5-534:2009Leválasztás, kapcsolás és vezérlés ;Túlfeszültség-védelmi eszközök hatályosxx
MSZ HD 60364-5-54:2007Földelő berendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetőkhatályosxx
MSZ HD 60364-5-54:2012Földelőberendezések és védővezetők hatályosxx
MSZ HD 60364-5-551:2010Egyéb szerkezetek. Kisfeszültségű áramfejlesztőkhatályosxx
MSZ HD 60364-5-559:2013Lámpatestek és világítási berendezések hatályosxx
MSZ HD 60364-5-56:2010Biztonsági berendezésekhatályosxx
MSZ HD 60364-6:2007Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzéshatályosxx
MSZ HD 60364-6-2017Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzéshatályosxx
MSZ HD 60364-7-701:2007Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények.hatályosxx
MSZ HD 60364-7-703:2006Épületek villamos berendezéseinek létesítése. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkékhatályosxx
MSZ HD 60364-7-704:2007Építési és bontási területek berendezéseihatályosxx
MSZ HD 60364-7-705:2007Mezőgazdasági és kertészeti építményekhatályosxx
MSZ HD 60364-7-706:2007Vezetőanyagú szűk helyekhatályosxx
MSZ HD 60364-7-710:2012Gyógyászati helyekhatályosxx
MSZ HD 60364-7-712:2016Napelemes (PV-) rendszerekhatályosxx
MSZ HD 60364-7-714:2013Szabadtéri világítóberendezésekhatályosxx
MSZ HD 60364-7-718:2013Kommunális létesítmények és munkahelyek.hatályosxx
MSZ HD 60364-7-729:2010Kezelési vagy karbantartási folyosók (IEC 60364-7-729:2007, módosítva)hatályosxx
MSZ HD 60364-7-740:2007Vásártereken, vidámparkokban és
cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoztató berendezések és pavilonok
ideiglenes villamos berendezései
hatályosxx
MSZ HD 60364-7-753:2014Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerekhatályosxx
MSZ/T 2364-410:1995  Áramütés elleni védelemvisszavontxx
MSZ1600-1:1977 Általánoselőírásokvisszavontxx
MSZ1600-1:1977/1M:1981 Általánoselőírásokvisszavontxx
MSZ1600-10:1983 Istállókésegyébmezőgazdaságiépítményekvisszavontxx
MSZ1600-11:1982 Villamoskezelőterek és laboratóriumokhatályosxx
MSZ1600-12:1982 Gépjárműtárolók,gépjárműszínekésrepülőgéphangárokvisszavontxx
MSZ1600-13:1982 Színházakéshasonlókulturálislétesítményekvisszavontxx
MSZ1600-14:1983Közterülethatályosxx
MSZ1600-15:1975 Éghetőanyagbólkészültépületekésépületszerkezetekvisszavontxx
MSZ1600-16:1992 Helyhezkötött akkumulátorok telepítése,akkumulátor helyiségek és töltőállomások étesítésehatályosxx
MSZ1600-2:1979 Poroshelyiségekvisszavontxx
MSZ1600-3:1986 Időszakosannedveshelyiségekvisszavontxx
MSZ1600-4:1980 Nedveshelyiségekvisszavontxx
MSZ1600-5:1980 Marópáráshelyiségekvisszavontxx
MSZ1600-6:1981 Meleghelyiségekvisszavontxx
MSZ1600-7:1981 Szabadterekvisszavontxx
MSZ1600-8:1977 Robbanásveszélyeshelyiségekésszabadterekvisszavontxx
MSZ1600-9:1978Tűzveszélyeshelyiségekésszabadterekvisszavontxx