Felülvizsgálatain során figyelembe vett szabványok

A jogszabály alkotók folyamatos változtatásai, helyesbítései, hivatalos magyarázatai, valamint egyéb rendelkezései miatt hazánkban a kiszámítható szabályozás kaotikussá vált. A szakma folyamatosan igyekszik nyomon követni a változásokat, ez minden elektromosiparban érintettet kihívások elé állít. Ezzel szemben a szabvány változások, melyeket a CENELEC bocsát ki és az MSZT honosít (többnyire változtatás nélkül, angol nyelven) kevesebb új és még kevesebb változás történik, de ezek nagyságrendje is már meghaladja a folyamatos frissítést, melyet fel tudunk vállalni weboldalunkon.

– kivonat ; 2018.03.22 lekérdezés –

ÉVF EBF VVF Ex megj.
MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek hatályos x x x x
ME/04.115-82 Az EPH hálózat kialakítása hatályos x x
MSZ 10900:2009  Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos tűzvédelmi ellenőrzése hatályos x x
MSZ 13207:2000  0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő
névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása,
fektetése és terhelhetősége
hatályos x x
MSZ 1585:2016 Villamos Berendezések Üzemeltetése hatályos x x x
MSZ 172/1:1986 és 1986/1M:1989 Érintésvédelmi Szabályzat visszavont x
MSZ 172-2:1994 Érintésvédelmi Szabályzat visszavont x
MSZ 172-3 Érintésvédelmi Szabályzat visszavont x
MSZ 172-4:1978 Érintésvédelmi Szabályzat hatályos x
MSZ 2040:1995 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése visszavont x x
MSZ 2064-2:1998 A villamos szerkezetek kiválasztása és
szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek. A csatlakozási határfelületek
melegedésének korlátozása
hatályos x x
MSZ 2364-100:1995  Alkalmazási terület visszavont x x
MSZ 2364-100:2004  Alkalmazási terület, tárgy és alapelvek visszavont x x
MSZ 2364-200:1992  Fogalommeghatározások visszavont x x
MSZ 2364-200:2002  Épületek villamos berendezéseinek létesítése visszavont x x
MSZ 2364-300:1995  Általános jellemzők elemzése visszavont x x
MSZ 2364-410:1999  Áramütés elleni védelem. Feszültség alatti munkavégzés visszavont x x
MSZ 2364-410:1999/1M:2004  Áramütés elleni védelem visszavont x x
MSZ 2364-420:1994  A villamos berendezés hőhatása elleni védelem visszavont x x
MSZ 2364-430:1994  Túláramvédelem visszavont x x
MSZ 2364-430:2004  Túláramvédelem visszavont x x
MSZ 2364-442:1998  A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén visszavont x x
MSZ 2364-443:2002  Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem visszavont x x
MSZ 2364-450:1994  Feszültségcsökkenés-védelem hatályos x x
MSZ 2364-460:1994  Leválasztás és kapcsolás visszavont x x
MSZ 2364-460:2002  Leválasztás és kapcsolás  hatályos x x
MSZ 2364-470:1995  Áramütés elleni védelem alkalmazása visszavont x x
MSZ 2364-470:2002  Áramütés elleni védelmi módok visszavont x x
MSZ 2364-473:1994  Túláramvédelem alkalmazása visszavont x x
MSZ 2364-482:1998  Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével.  visszavont x x
MSZ 2364-510:1995  Villamos szerkezetek kiválasztásának és szerelésének általános előírásai visszavont x x
MSZ 2364-510:2002  Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. visszavont x x
MSZ 2364-520:1997  Kábel- és vezetékrendszerek visszavont x x
MSZ 2364-523:1998  Kábel- és vezetékrendszerek. 523. főfejezet: Megengedett áramok visszavont x x
MSZ 2364-523:2002  A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. visszavont x x
MSZ 2364-537:1995  Leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei visszavont x x
MSZ 2364-537:2002   A leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei  hatályos x x
MSZ 2364-540:1995  Földelőberendezések és védővezetők kiválasztása és szerelése visszavont x x
MSZ 2364-551:1999  Kisfeszültségű áramfejlesztők visszavont x x
MSZ 2364-560:1995  Biztonsági berendezések táplálása visszavont x x
MSZ 2364-610:1998  Első felülvizsgálat visszavont x x
MSZ 2364-610:2003 Első felülvizsgálat visszavont x x Angol
MSZ 2364-702:1994  Uszodák visszavont x x
MSZ 2364-702:2003 Uszodák és más medencék visszavont x x Angol
MSZ 2364-702:2003  Úszómedencék és egyéb medencék visszavont x x
MSZ 2364-703:1994  Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek visszavont x x
MSZ 2364-704:2002  Felvonulási területek villamos berendezései visszavont x x
MSZ 2364-705:1999  Mezőgazdasági és kertészeti épületek villamos berendezései visszavont x x
MSZ 2364-706:1999  Vezetőanyagú szűk helyek visszavont x x
MSZ 2364-708:1999  Lakókocsiparkok és lakókocsik villamos berendezései visszavont x x
MSZ 2364-708:2006 Lakókocsiparkok villamos berendezései visszavont x x Angol
MSZ 2364-711:2003  Kiállítások, bemutatók és elárusító helyek  hatályos x x Angol
MSZ 2364-711:2003  Kiállítások, bemutatók és standok hatályos x x
MSZ 2364-714:2002  Szabadtéri világítóberendezések visszavont x x
MSZ 2364-753:2004  Padló- és mennyezetfűtési rendszerek visszavont x x
MSZ 2364-754:2006 A lakókocsik és lakóautók villamos berendezései visszavont x x Angol
MSZ 2364-754:2006  A lakókocsik és lakóautók villamos berendezései visszavont x x Angol
MSZ 274-1:1977  Fogalommeghatározások visszavont x
MSZ 274-2:1981  Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása visszavont x
MSZ 274-2:1981/1M:2001  Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása visszavont x
MSZ 274-3:1981  A villámhárító berendezés műszaki követelményei visszavont x
MSZ 274-3:1981/1M:1985  A villámhárító berendezés műszaki követelményei visszavont x
MSZ 274-3:1981/2M:2001  A villámhárító berendezés műszaki követelményei visszavont x
MSZ 274-4:1977  Felülvizsgálat visszavont x
MSZ 447:2009 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra hatályos x x
MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára hatályos x x x
MSZ 4851-1:1988 Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata hatályos x x x
MSZ 4851-2:1990 A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése hatályos x x x
MSZ 4851-3:1989 Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei hatályos x x x
MSZ 4851-4:1989 Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzése hatályos x x x
MSZ 4851-5:1991 Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei hatályos x x x
MSZ 4851-6:1973 Érintésvédelmi felülvizsgálatok. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, erősáramú villamos berendezések különleges vizsgálati előírásai hatályos x x x
MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának vizsgálata hatályos x x
MSZ 9229/1M:1992 Biztonsági transzformátorok hatályos x
MSZ EN 50110-1:2013 Villamos berendezések üzemeltetése. 1. rész: Általános követelmények hatályos x x x
MSZ EN 50110-2:2011 Villamos berendezések üzemeltetése. 2. rész: Nemzeti mellékletek hatályos x x x
MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői hatályos x Angol
MSZ EN 50160:2011 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői hatályos x Angol
MSZ EN 50438:2014 Kis áramfejlesztő telepek kisfeszültségű közcélú elosztó hálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei hatályos x x
MSZ EN 60038:2012 CENELEC szabványos feszültségek (IEC 60038:2009, módosítva) hatályos x x x Angol
MSZ EN 60059:1999/A1:2010 IEC szerinti szabványos áramértékek (IEC 60059:1999/A1:2009) hatályos x x Angol
MSZ EN 60059:2000 IEC szerinti szabványos áramértékek (IEC 60059:1999) hatályos x x Angol
MSZ EN 60079-0:2013 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (IEC 60079-0:2011, módosítva) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-0:2013  0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (IEC 60079-0:2011, módosítva) hatályos x
MSZ EN 60079-0:2013/A11:2014 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények hatályos x Angol
MSZ EN 60079-1:2015 1. rész: Gyártmányok védelme nyomásálló tokozással, „d” (IEC 60079-1:2014)  hatályos x Angol
MSZ EN 60079-10-1:2009 10-1: rész: Térségek osztályozása. Robbanóképes gázközegek (IEC 60079-10-1:2008) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-10-1:2009  10-1: rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek (IEC 60079-10-1:2008) hatályos x
MSZ EN 60079-10-1:2016 10-1: rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek (IEC 60079-10-1:2015 + COR1:2015) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-10-2:2010 10-2: rész: Térségek osztályozása. Gyúlékony poros közegek (IEC 60079-10-2:2009) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-10-2:2015 10-2: rész: Térségek osztályozása. Robbanóképes poros közegek (IEC 60079-10-2:2015) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-11:2012  11. rész: Gyártmányok gyújtószikramentes védelemmel „i” (IEC 60079-11:2011 hatályos x
MSZ EN 60079-13:2011 13. rész: Gyártmányvédelem túlnyomásos helyiséggel „p” (IEC 60079-13:2010) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-13:2018 13. rész: Gyártmányvédelem túlnyomásos helyiséggel „p” és mesterségesen szellőztetett helyiséggel „v” (IEC 60079-13:2017) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-14:2014 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (IEC 60079-14:2013) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-14:2014  14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (IEC 60079-14:2013) hatályos x
MSZ EN 60079-15:2011 15. rész: Gyártmányok védelme „n” típusú védelemmel (IEC 60079-15:2010) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-17:2014 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása (IEC 60079-17:2013) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-17:2014  17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása (IEC 60079-17:2013) hatályos x
MSZ EN 60079-18:2015 18. rész: Készülékek védelme kiöntéssel, „m” (IEC 60079-18:2014) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-19:2011 19. rész: Készülékek javítása, felújítása és helyreállítása (IEC 60079-19:2010) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-19:2011/A1:2015 19. rész: Készülékek javítása, felújítása és helyreállítása (IEC 60079-19:2010/A1:2015) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-2:2015 2. rész: Gyártmányok védelme túlnyomásos tokozással „p” (IEC 60079-2:2014) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-20-1:2011 20-1. rész: Anyagjellemzők gáz és gőz osztályozásához. Vizsgálati módszerek és adatok (IEC 60079-20-1:2010) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-25:2011 25. rész: Gyújtószikramentes villamos rendszerek (IEC 60079-25:2010) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-26:2015 26. rész: Ga készülékvédelmi szintű (EPL-) készülékek (IEC 60079-26:2014) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-28:2007 28. rész: Optikai sugarat használó készülékek és átviteli rendszerek védelme (IEC 60079-28:2006) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-28:2016 28. rész: Optikai sugarat használó készülékek és átviteli rendszerek védelme (IEC 60079-28:2015) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-29-1:2008 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (IEC 60079-29-1:2007, módosítva) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-29-1:2017 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (IEC 60079-29-1:2016, módosítva) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-29-2:2008 29-2. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok
és oxigén érzékelőinek kiválasztása, létesítése, használata és
karbantartása (IEC 60079-29-2:2007)
hatályos x Angol
MSZ EN 60079-29-2:2015 29-2. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok
és oxigén érzékelőinek kiválasztása, létesítése, használata és
karbantartása (IEC 60079-29-2:2015)
hatályos x Angol
MSZ EN 60079-29-3:2014 29-3. rész: Gázérzékelők. Útmutató a rögzített gázérzékelő rendszerek funkcionális biztonságához (IEC 60079-29-3:2014) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-29-4:2011 29-4. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok nyílt optikai mérőutas érzékelőinek működési követelményei (IEC 60079-29-4:2009) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-30-1:2007 30-1. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. Általános és vizsgálati követelmények (IEC 60079-30-1:2007) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-30-1:2017 30-1. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. Általános és vizsgálati követelmények (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, módosítva) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-30-2:2007 30-2. rész: Villamos ellenállásos
kísérőfűtés. A tervezés, a létesítés és a karbantartás alkalmazási
útmutatója (IEC 60079-30-2:2007)
hatályos x Angol
MSZ EN 60079-30-2:2017 30-2. rész: Villamos ellenállásos
kísérőfűtés. A tervezés, a létesítés és a karbantartás alkalmazási
útmutatója (IEC/IEEE 60079-30-2:2015, módosítva)
hatályos x Angol
MSZ EN 60079-31:2014 31. rész: Készülékek porgyújtás elleni védelme tokozással, „t” (IEC 60079-31:2013) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-32-2:2015 32-2. rész: Elektrosztatikai veszélyek. Vizsgálatok (IEC 60079-32-2:2015) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-35-1:2012 35-1. rész: Sújtólégveszélyes
bányákban használatos fejlámpák. Általános követelmények. A robbanási
kockázattal kapcsolatos kialakítás és vizsgálat (IEC 60079-35-1:2011)
hatályos x Angol
MSZ EN 60079-35-2:2013 35-2. rész: Sújtólégveszélyes
bányákban használatos fejlámpák. Működőképesség és biztonsággal
kapcsolatos egyéb előírások (IEC 60079-35-2:2011)
hatályos x Angol
MSZ EN 60079-5:2008 5. rész: Készülékek védelme „q” kvarchomoktöltéssel (IEC 60079-5:2007) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-5:2015 5. rész: Készülékek védelme kvarchomoktöltéssel „q” (IEC 60079-5:2015) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-6:2007 6. rész: Készülékek „o” olaj alatti védelemmel (IEC 60079-6:2007) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-6:2016 6. rész: Gyártmányok folyadék alatti védelemmel, „o” (IEC 60079-6:2015) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-7:2007 7. rész: Készülékek „e” fokozott biztonságú védelemmel (IEC 60079-7:2006) hatályos x Angol
MSZ EN 60079-7:2007  7. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, „e” (IEC 60079-7:2006) hatályos x
MSZ EN 60079-7:2016 7. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, „e” (IEC 60079-7:2015) hatályos x Angol
MSZ EN 60196:2010 IEC szerinti szabványos frekvenciák (IEC 60196:2009) hatályos x x
MSZ EN 60529:2001 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok hatályos x x
MSZ EN 61029-1:2013 Hordozható villamos motoros szerszámok biztonsága hatályos x x
MSZ EN 61140:2003 Az áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok hatályos x x x
MSZ EN 61557-es sz. sorozat Vizsgálat, mérés vagy megfigyelésre szolgáló berendezések. hatályos x x x
MSZ EN 61558-2-6:2010 Biztonsági szigetelő transzformátorok   hatályos x x
MSZ EN 61936-1 2016  1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai hatályos x x
MSZ EN 62305-1:2011 1. rész Általános alapelvek hatályos x
MSZ EN 62305-2:2012  2. rész Kockázatkezelés hatályos x
MSZ EN 62305-3:2011  3. rész Építmények fizikai károsodása és életveszély hatályos x
MSZ EN 62305-4:2011  4. rész Villamos és elektronikus rendszerek építményekben hatályos x
MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, általános jellemzők elemzése, fogalmak hatályos x x
MSZ HD 60364-4:41:2007 Biztonságtechnika – Áramütés elleni védelem hatályos x x
MSZ HD 60364-4-42:2015 Biztonság. Hőhatások elleni védelem hatályos x x
MSZ HD 60364-4-43:2010 Biztonság. Túláramvédelem hatályos x x
MSZ HD 60364-4-443:2016 Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem. hatályos x x
MSZ HD 60364-5-51:2007 Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése – általános előírások visszavont x x
MSZ HD 60364-5-51:2010 Általános előírások hatályos x x
MSZ HD 60364-5-534:2009 Leválasztás, kapcsolás és vezérlés ;Túlfeszültség-védelmi eszközök  hatályos x x
MSZ HD 60364-5-54:2007 Földelő berendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők hatályos x x
MSZ HD 60364-5-54:2012 Földelőberendezések és védővezetők  hatályos x x
MSZ HD 60364-5-551:2010 Egyéb szerkezetek. Kisfeszültségű áramfejlesztők hatályos x x
MSZ HD 60364-5-559:2013 Lámpatestek és világítási berendezések  hatályos x x
MSZ HD 60364-5-56:2010 Biztonsági berendezések hatályos x x
MSZ HD 60364-6:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés hatályos x x
MSZ HD 60364-6-2017 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés hatályos x x
MSZ HD 60364-7-701:2007 Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. hatályos x x
MSZ HD 60364-7-703:2006 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék hatályos x x
MSZ HD 60364-7-704:2007 Építési és bontási területek berendezései hatályos x x
MSZ HD 60364-7-705:2007 Mezőgazdasági és kertészeti építmények hatályos x x
MSZ HD 60364-7-706:2007 Vezetőanyagú szűk helyek hatályos x x
MSZ HD 60364-7-710:2012 Gyógyászati helyek hatályos x x
MSZ HD 60364-7-712:2016 Napelemes (PV-) rendszerek hatályos x x
MSZ HD 60364-7-714:2013 Szabadtéri világítóberendezések hatályos x x
MSZ HD 60364-7-718:2013 Kommunális létesítmények és munkahelyek. hatályos x x
MSZ HD 60364-7-729:2010 Kezelési vagy karbantartási folyosók (IEC 60364-7-729:2007, módosítva) hatályos x x
MSZ HD 60364-7-740:2007 Vásártereken, vidámparkokban és
cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoztató berendezések és pavilonok
ideiglenes villamos berendezései
hatályos x x
MSZ HD 60364-7-753:2014 Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek hatályos x x
MSZ/T 2364-410:1995   Áramütés elleni védelem visszavont x x
MSZ1600-1:1977  Általánoselőírások visszavont x x
MSZ1600-1:1977/1M:1981  Általánoselőírások visszavont x x
MSZ1600-10:1983  Istállókésegyébmezőgazdaságiépítmények visszavont x x
MSZ1600-11:1982  Villamoskezelőterek és laboratóriumok hatályos x x
MSZ1600-12:1982  Gépjárműtárolók,gépjárműszínekésrepülőgéphangárok visszavont x x
MSZ1600-13:1982  Színházakéshasonlókulturálislétesítmények visszavont x x
MSZ1600-14:1983 Közterület hatályos x x
MSZ1600-15:1975  Éghetőanyagbólkészültépületekésépületszerkezetek visszavont x x
MSZ1600-16:1992  Helyhezkötött akkumulátorok telepítése,akkumulátor helyiségek és töltőállomások étesítése hatályos x x
MSZ1600-2:1979  Poroshelyiségek visszavont x x
MSZ1600-3:1986  Időszakosannedveshelyiségek visszavont x x
MSZ1600-4:1980  Nedveshelyiségek visszavont x x
MSZ1600-5:1980  Marópáráshelyiségek visszavont x x
MSZ1600-6:1981  Meleghelyiségek visszavont x x
MSZ1600-7:1981  Szabadterek visszavont x x
MSZ1600-8:1977  Robbanásveszélyeshelyiségekésszabadterek visszavont x x
MSZ1600-9:1978 Tűzveszélyeshelyiségekésszabadterek visszavont x x