Orvosi készülékek „4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről” szerinti időszakos felülvizsgálat

Egészségügyi létesítmények villamos és medikai hálózatának

új és időszakos felülvizsgálatait végezzük.

Az orvosi készülékek vizsgálataira ajánljuk régi parterünket a MEDIHEAD Kft. szolgáltatásait.