Erősáramú Berendezések Felülvizsgálata

 

Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata (EBF) és dokumentáció készítése. Közhasználatban „Tűzvédelmi felülvizsgálat”.

Mi is az az EBF?

 

Minden erősáramú berendezés, azaz vezetékek, kapcsolók, dugaszoló aljzatok, elosztó szekrények, hosszabbítók és az ezekhez villamosan csatlakozó fogyasztó berendezések biztonságos üzemeltetési feltételeit vizsgáljuk meg.

Mint minden eszközt, az elektromos hálózatot is lehet jól, és rosszul kivitelezni. Továbbá az idő múlásával avulnak, elhasználódnak, sérülnek a villamos berendezések is. Egy törött cserepet, vagy vízvezetéket mindenki észrevesz, hisz beázunk. Sajnos az áram nem látható, a berendezések belső állapota, csak ritka esetben jár érzékelhető fény, hang, esetleg szag jelenséggel együtt. Mikor a meghibásodás bekövetkezett, valószínűleg minden jelenség fenn áll, de akkor már késő. Egy csepp vízbe még senki sem halt bele csőtörésnél, mégis mindenki megpróbálja azonnal elhárítani a hibát. Nos, képzeljük el, hogy ez a csepp képletesen a gyerek szobában elhelyezett kedves kis tündérke éjjeli lámpának a vezetéke, mely az aktuális gyerek hancúr következtében megsérül… nem biztos, hogy áramütés nélkül éli túl gyermekünk ezt a kalandot.

Az Erősáramú Berendezések Felülvizsgálata ezen potenciális hiba források felderítése miatt előírás. Az emberi élet, és értékeink megóvása nemcsak személyes, de társadalmi érdek is.

Ipari méretekben természetesen már nagyfeszültségű transzformátor állomásoktól indulva, a nagy- és kisfeszültségű kapcsoló tereken át, melyeknek kapcsoló, túláramvédelmi, szabályzó, mérő, beavatkozó szerveinek vizsgálata is feladata a felülvizsgálónak.

Az Erősáramú Berendezések Felülvizsgálatának néhány sarkalatos pontja:
• Helyiség jellegének megfelelő szerelés ellenőrzése.
• Helyiség tűzveszélyességi besorolásának megfelelő szerelés ellenőrzése.
• Helyiségek, szabadterek, térségek, objektumok tűzveszélyességi osztályba sorolásának ellenőrzése.
• Kábel, sín és vezeték rendszerek állapot és terhelés ellenőrzése.
• Túláramvédelmi és túlterhelésvédelmi eszközök ellenőrzése.
• Hálózat szigetelés vizsgálata (nem összetévesztendő a kábelek szigetelés vizsgálataival).
• Műszeres és szemrevételezéses kötés ellenőrzések.
• Feliratok, jelölések, rajzok, dokumentációk vizsgálatai.
• Érintésvédelmi, villámvédelmi minősítések átfogó rendszer szemléletű vizsgálata.

Rendeletek:

MSZ 10900 előírásai és az OTSZ szerinti idõszakos felülvizsgálatokat szabályozza, illetve módját tartalmazza.

A fenti tűzvédelmi felülvizsgálatot az alább részletesen közölt időszakok szerint kell elvégeztetni a tűzveszélyességi osztályba sorolás szerint.

Itt kell megjegyeznünk, hogy a helyes értelmezés szerint a teljes telephely tűzveszélyességi besorolása alapján kell az időszakokat megválasztani. Abban az esetben, ha a teljes területnél magasabb „TV osztályú” helyiségeket, és csak azokra korlátozva az időszakos vizsgálat lejárta előtt, a rá vonatkozó besorolás szerinti ciklusban kell ismételni.

PL.: A teljes terület besorolása „D”, akkor 6 évente, ám az „A” besorolású tereket 3 évente kell felülvizsgáltatni
Az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, helyiségek és szabadterek esetén 3 évente szükséges a tűzvédelem villámvédelmi szempontjai szerint vizsgálni.
A „C”-„D”-„E”tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, helyiségek és szabadterek esetén 6 évente szükséges a tűzvédelem villámvédelmi szempontjai szerint vizsgálni.

A vizsgálatokat több éves tapasztalattal és minden esetben fokozott körültekintéssel végezzük.

Minősítő iratokat két eredeti példányban, szükség esetén külön díj felszámolása nélkül egyvonalas rajz és fényképmelléklettel a Megrendelő telephelyén nyújtjuk át, illetve postázzuk.
Amennyiben elkerülhetetlen a javítás, a Megrendelő kérésére részletes kiviteli dokumentációt készítünk többféle rendszer megközelítéssel a felhasználásra kerülő anyag ár kalkulációra, mellyel megkönnyítjük a döntés hozatalt.
Szükség esetén azonnali jegyzőkönyvkészítés, mobil irodai szolgáltatással azonnali minősítõ iratot prezentálunk az ország bármely pontján. Kézi és gépi formában is.

Rendelkezünk extrém körülmények közötti munkavégzéshez szükséges jármű, munkaruha és műszer állománnyal is. Pl.terpjáró, vízhatlan téliruha, IP64 tokozású műszerek.
A piaci igények és az ISO auditálások elősegítése érdekében igény esetén Adobe-pdf formátumban digitális (CD/DVD/e-mail) formátumot tudunk biztosítani.
Kalkulációnál figyelembe vesszük az együttesen megrendelt egyéb vizsgálatokat, valamint a vizsgált területet.