CE tanúsítás

Cégünk az LVD direktíva alá tartozó berendezések, gyártmányok CE tanúsítási dokumentációjának előkészítésében, valamint az azokhoz kapcsolódó vizsgálatokban, részben, vagy egészében kíván segítséget nyújtani megrendelőinek.

79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet
62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet
Fenti rendeletek hatálya alá tatozó berendezések CE tanúsítási eljárásában kérje segítségünket!

A piacfelügyelet elvei szemelvények, forrás: http://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=16522

A piacfelügyelet célja annak biztosítása, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásai az Európai Unió szintjén megvalósuljanak, elősegítve ez által a jogszabályok követelményeit kielégítő termékek szabad áramlását, az állampolgárok azonos szintű védelmét az egységes piacon, függetlenül a termék eredetétől. E védelem biztosítására a tagállamok piacfelügyeleti hatóságokat tartanak fenn, amelyek rendelkeznek a tevékenységükhöz szükséges jogosultságokkal, hozzáértéssel. A nemzeti piacfelügyeleti hatóságok figyelik, hogy az adott tagország területén forgalomba hozott, vagy üzembe helyezett termékek megfelelnek-e a vonatkozó irányelv(ek)et honosító nemzeti jogszabály(ok), vagy más kötelező érvényű, közvetlenül alkalmazandó EU jogi aktus alapvető követelményeinek.

Alábbi képen a fogyasztók megtévesztésére alkalmas China Export (jobb oldalon) látható az európai konformitás logóhoz nagyon hasonlatos formában.

A robbanásbiztos (Ex, ATEX, RB) termékek piaca viszonylag szűk, és ellenőrzésük is speciális ismereteket követel meg. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe szánt termékek közül a Hatóság hatásköre a II. alkalmazási csoportba (nem bányászati célú) tartozó berendezések ellenőrzésére terjed ki.

A Piacfelügyeleti Hatóság ellenőrzési területei

MD A gépek biztonságának és megfelelőségének tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése. 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet
ZAJ Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése. 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet
ÖKO Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek, valamint a forgalomba hozatalának és megfelelőség értékelésének feltételeiről szóló előírások ellenőrzése.  65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet
LVD-EMC  Az egyes villamossági termékek biztonsági
követelményeinek és az azoknak való megfelelőség értékelésnek ellenőrzése, valamint az elektromágneses összeférhetőség követelményeinek való megfelelőség ellenőrzése.
 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet

TPED A szállítható nyomástartó berendezések
biztonsági követelményeinek és megfelelőségének tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése.
 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet
PED A nyomástartó berendezések és rendszerek
biztonsági követelményeinek és a megfelelőség tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése.
 9/2001. (IV.5.) GM rendelet
NAWI-MID  A nem automatikus működésű mérlegek
méréstechnikai követelményeinek és a megfelelőség-tanúsítás előírásainak, valamint a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírások ellenőrzése.
 8/2006. (II.27.) GKM rendelet

62/2004. (IV.24.) GKM rendelet

GAD Az egyes gázfogyasztó készülékek
kialakításának és megfelelőségének tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése.
 22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet
ATEX  A potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek követelményeinek ellenőrzése.
 8/2002. (II. 16.) GM rendelet