Adatvédelmi Nyilatkozat

Az Ampervadász Kft. elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és tiszteletben tartása mellett.

 

Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat meghatározza az Öntől begyűjtött vagy az Ön által megadott személyes adatok kezelésének alapját. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat annak érdekében, hogy megismerje az Ön személyes adataival kapcsolatos nézeteinket és gyakorlatainkat, valamint az adatkezelés módját.

 

Az alkalmazandó adatvédelmi törvények és a közelgő Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) (2016/679 sz. (EU) rendelet) alapján az Adatkezelő a Ampervadász Kft. melynek bejegyzett székhelye: H-1158 Budapest, Drégelyvár  u . 11. VII/47.

AZ ÖNNEL KAPCSOLATOS ADATOK GYŰJTÉSE ÉS EZEN ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK  MÓDJA

 

Az Önre vonatkozó alábbi adatokat gyűjtjük és kezeljük:

 

 • Ön által megadott Ezek olyan Önre vonatkozó adatok, melyeket Ön ad meg a hírlevelünkre való feliratkozáskor, vagy ajánlatkéréskor az eszközei, épületei adatival, illetve kapcsolattartási adataival, e-mailben, telefonon vagy közösségi médián keresztül történő kapcsolattartáskor, fiók létrehozásakor vagy egyéb alkalommal. Ide tartoznak azok az adatok is, melyeket Ön ad meg versenyre, promócióra vagy felmérésre való jelentkezéskor, termék kikeresésekor, weblapunkkal vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatos probléma bejelentésekor  az ügyfélszolgálatunkon, vagy a honlapunkon található egyéb közösségi médiafunkciók révén . Az Ön által megadott adatok többek között tartalmazhatják a nevet, címet, e-mail címet és telefonszámot, technikai leírásokat, rajzokat és fényképeket, valamint cég adatokat, bankszámla számokat. Csak olyan adatokat ké1ünk be, amelyek valamilyen meghatározott  cél érdekében szükségesek.

 

Az adatok megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által kért információk , termékek és szolgáltatások biztosítása érdekében az adatokat tároljuk és kezeljük. Ebben az esetben az adatok kezelésének jogalapját  a GDPR 6. cikkének ( 1) bekezdésének (a) pontja képezi. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ezeket az adatokat az Önnel kötött szerződésekből eredő kötelezettségeink teljesítéséhez is felhasználhatjuk . Ebben az esetben a jogalapot  a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének  (b) pontja képezi. Az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig azok szükségesek az Ön által kért információk, szolgáltatások vagy ajánlatok biztosítása, illetve a szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése érdekében.

 

 • Általunk begyűjtött Weblapunk minden egyes látogatásakor automatikusan a következő információkat gyűjtjük be:
  • Technikai adatokat, többek között a számítógép internetes csatlakozásakor használt IP címét, bejelentkezési adatokat, a böngésző típusát és verzióját, az időzóna beállításait , a böngésző kiegészítőinek (plugin) típusait és verzióit, az eszköz típusát, az operációs rendszert, a hozzájárulás és platform idejét és dátumát;
  • látogatással kapcsolatos adatokat, beleértve a teljes Uniform Resource Locators-t (URL), a weblapunkon végrehajtott kattintásokat (dátummal és idővel), a megtekintett , keresett vagy megvásárolt termékek listáját, az oldal válaszidejét, a letöltési hibákat, bizonyos oldalak látogatási idejét, oldalinterakciós információkat (például görgetés, kattintás és az egérmutató helyzete), a webhely böngészésének módját és az ügyfélszolgálatunkra érkező hívások telefonszámait.

 

Ezeket az adatokat kizárólag a weboldalunk adminisztrálása és a belső műveletek végrehajtása érdekében tároljuk, beleértve a hibaelhárítást, az adatok elemzését, a tesztelést és kutatást, a statisztikai célokat és felméréseket, valamint a jogellenes cselekmények ellenőrzését. Fenntartjuk ezen naplófájlok és adatok visszamenőleges ellenőrzésének jogát abban az esetben, ha illegális cselekmény alapos gyanúja áll fel. Amennyiben személyes adatok kezelésére kerül sor, ez kizárólag

 

azt a célt szolgálja, hogy megakadályozzuk a jogellenes cselekményeket, különösen azokat, melyek a honlapunkkal kapcsolatosak. Ebben az esetben a jogalapot a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének (f) pontja képezi.

 

 • Egyéb forrásból szerzett Ez olyan Önre vonatkozó adatokat jelent, amelyeket az általunk üzemeltetett egyéb weboldalak vagy szolgáltatások Ön általi használatakor szerzünk. Szorosan együttműködünk hannadik  felekkel (többek között üzleti partnerekkel, technikai, fizetési és kézbesítési szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozókkal, reklámhálózatokkal, elemzést és keresési adatokat biztosító szolgáltatókkal, hitelminősítő ügynökségekkel).  Amennyiben ezektől Önre vonatkozó adatot kapunk, értesíteni fogjuk erről a tényről, továbbá az adatkezelés céljáról és jogalapjáról is.

 

SÜTIK

 

Webhelyünk sütiket nem használ.

 

Böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy tájékoztatást kapjon a süti k beállításáról, a sütiket csak egyedileg engedélyezze, bizonyos esetekben vagy általánosságban megtiltsa a sütik használatát, valamint , hogy bekapcsolja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik inaktiválásakor a weblap működőképessége korlátozott lehet.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Ez a weboldal Google Analytics-et, egy webes elemzési szolgáltatást használ, melyet a Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google”) üzemeltet. A Google Analytics sütik et használ webhelyünk igénybevételének  elemzéséhez. A weboldalunk Ön általi használatával kapcsolatos , süti által generált információ a Google Egyesült Államokban  található szerverére kerül továbbításra. A Google Analytics szolgáltatást az „_anonyrnizelp ()” kiterjesztéssel használjuk, így a Google-nak átadott IP-címek csak rövidített verzióban kerülnek feldolgozásra, ezért nem köthetők össze közvetlenül a felhasználóval. A Google ezeket az adatokat a weboldal használatának értékeléséhez, a weboldalunkkal  kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jelentések összeállításához , valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatások nyújtásához használja fel. A Google ezeket az adatokat harmadik

felekhez is továbbíthatja, amennyiben a törvény azt előírja, vagy amennyiben ezeket harmadik fél kezeli a Google megbízásából. A Google nem köti össze az Ön IP-címét a Google által birtokolt egyéb adatokkal. A böngésző beállításával megakadályozhatja a Google Analytics sütik telepítését is; megjegyezzük azonban, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem lesz elérhető a weboldalunk összes funkciója. Továbbá bármikor tiltakozhat a Google Analytics jövőbeni adatgyűjtése és az adatok tárolása ellen a Google böngésző egyik bővítményével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). További tájékoztatást a Google Analytics szolgáltatásról az alábbi honlapon talál (http ://www.goog le.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html). Ha weblapunkat  mobileszközön látogatja,  a Google Analytics-et  ide kattintva tilthatja le: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

 

Amennyiben személyes adatok kezelése történik ezen a téren, erre a jogos érdekünket képező marketing célokból kerül sor. Az Ön érdekeit védjük azáltal, hogy begyűjtéskor anonimizáljuk az IP-címét, így Ön nem lesz azonosítható. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapját  a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének (f) pontja képezi.

INFORMÁCIÓK MARKETING  CÉLÚ EGYÉB FELHASZNÁLÁSA

 

Az Önre vonatkozó adatokat az alábbi módon használjuk fel:

 

 • Tájékoztatjuk Önt a szolgáltatásainkról. Jogában áll bármikor visszautasítani a tőlünk érkező üzeneteket. Ehhez vegye fel velünk a kapcsolatot a avampervadasz@gmail.com címen, vagy kattintson az e-mailben található leiratkozási linkre;
 • Ha hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait marketing célokra felhasználjuk, akkor elektronikus úton (e-mailben) vagy levélben fogjuk Önt értesíteni olyan árukról és szolgáltatásokról, amelyek a hozzájárulás tárgyát képezik. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapját  a GDPR 6. cikkének ( 1) bekezdésének  (a) pontja képezi. Önnek jogában  áll hozzájárulását bármikor visszavonni az e-mailben található leiratkozási link, vagy az fenti email címen jelezni.

 

BIZTONSÁG

 

Az Ön által megadott személyes adatokat biztonságos szervereken tároljuk. Sajnos az interneten keresztül történő adatátvitel nem teljes mértékben biztonságos. Annak ellenére, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatainak védelme érdekében, nem garantálhatjuk a webhelyünkre továbbított adatok biztonságát; minden adatátvitel saját felelősségére történik. Az Ön adatainak átvétele után szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat alkalmazunk az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Jogi kötelezettség fennállása esetén az Ön adatait harmadik felek részére továbbíthatjuk , vagy az adatok kezelését harmadik felekre bízhatjuk, de ezt a vonatkozó törvények és előírások szigorú betartása mellett végezzük. Az adatokat a mi, a társvállalataink, vagy valamelyik beszállítónk megbízásából olyan személyzet is kezelheti. Ez többek között a megrendelés teljesítésében, a fizetési adatok feldolgozásában és a támogatási szolgáltatásban részt vevő személyzetre vonatkozik.

 

MEGŐRZÉSI IDŐ ÉS AZ ÖN JOGAI

 

Az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban részletezett célok teljesítéséhez szükséges időtartamig őrizzük meg, kivéve, ha a vonatkozó törvények hosszabb megőrzési időszakot írnak elő, vagy engedélyeznek.

 

Érintettként Önnek bármikor jogában áll érintetti jogait velünk szemben gyakorolni. Különösképpen a következő jogokkal  rendelkezik:

 

 • Jogában áll ismeretet szereznie arról, hogy kezelünk-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, és ha igen, milyen mértékben.
 • Az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelése esetén Önnek hozzáférési joga van, és Ön jogosult hozzáférni különösen a következőkhöz: az Önnel kapcsolatos tárolt adatok, az adatkezelés célja, az adatkategóriák , az adatok címzettjei, az adattárolás időt
 • Pontatlan vagy hiányos adatok esetén jogában áll indokolatlan késedelem nélkül kérni az adatok helyesbítésé
 • Jogában áll kérni személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli törlését.
 • Jogában áll bármikor visszavonni az adatainak kezelésére adott hozzájárulását.
 • Jogában áll kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását.
 • Jogában áll az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában megkapni , és azokat más adatkezelőnek továbbítani .

 

Jogait azáltal gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép velünk a lent feltüntetett elérhetőségek egyikén.

 

HARMADIK FELEK WEBOLDALAI

 

Webhelyünkön időről időre partnerkapcsolati hálózataink, hirdetőink és kapcsolt vállalataink weboldalaira mutató hivatkozások találhatók. Ha a fenti webhelyek bárn1elyikére mutató linkre kattint, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a weboldalak saját adatvédelmi nyilatkozattal rendelkeznek, melyekért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, az ilyen weboldalakon a személyes adatok megadása előtt olvassa el ezeket a nyilatkozatokat.

 

AZ ADATVÉDELMI  NYILATKOZAT  MÓDOSÍTÁSA

 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a jogi, szabályozási vagy működési követelmények változásakor időről időre frissítjük. A változásokról (és azok hatálybalépéséről) a jogszabályokkal összhangban fogjuk értesíteni.

 

ELÉRHETŐSÉG

 

Az Adatvédelmi Nyilatkozattal  kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és kéréseket a következő címre vá1juk:

 

Ampervadász Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1158. Budapest, Drégelyvár u.  11. VII/47. avampervadasz@gmail.com

adószám: 13597766-2-42

cég j.szám:  01-09-197187

 

A jelen  Adatvédelmi Nyilatkozat hatálybalépésének napja: 2018. április 19.