Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és dokumentáció készítése

Mai megnevezése „Villamos Biztonsági Felülvizsgálat”

MSZ HD 60364 (MSZ 2364 ; MSZ 172) – szabványok szerint.

 Érintésvédelem hatásosságának ellenőrzése jogszabályi kötelezettség.

A vizsgálat elmulasztása hatóságok által bírsággal sújtható.

Érintésvédelmi felülvizsgálatot
minden új létesítésű berendezésen, épületen el kell végeztetni
üzembehelyezés előtt, majd ezt követően 3 évente. VBSZ hatálya alatti
könnyítés 6 évente.

Érintésvédelmi osztályok:

A villamos gyártmányokat érintésvédelmi osztályokba soroljuk:

I év oszály

I. Érintésvédelmi osztályú gyártmány. Az áramütés elleni védelem az üzemi
szigetelésen alapul. A gyártmány testén védővezető
csatlakoztatására   nincs lehetőség, az üzemi szigetelés
meghibásodása esetén a védelem a környezetre hárul. Pl. a környezet
elszigetelése.

II év osztály

II. Érintésvédelmi osztályú
gyártmány. Az üzemi szigetelés mellett járulékos óvintézkedéseket is
alkalmaztak. A gyártmány   testéhez csatlakoztatható a
villamos hálózat vezetője úgy, hogy a megérinthető villamos vezető
részek még az üzemi szigetelés meghibásodása   esetén sem
kerülhetnek veszélyes feszültség alá. Az üzemi szigetelés mellett
járulékos óvintézkedésként a gyártmányt kettős szigeteléssel vagy
megerősített szigeteléssel látják el. A védelem független a villamos
hálózattól. A felhasználó az adattáblán látható kettős négyzet jelről
ismeri fel.

III év oszály

III.Érintésvédelmi osztályú gyártmány. Az áramütés elleni védelem megoldása
az érintésvédelmi törpefeszültségű tápláláson alapul.

 Érintésvédelmi módok:

Az érintésvédelmet védővezetővel vagy
védővezető nélkül valósíthatják meg. A védővezetős érintésvédelmi módok
olyan érintésvédelmi módok, amelyek működéséhez az érintésvédelemmel
ellátott villamos szerkezetek testét védővezetővel kell összekötni.
Ilyen megoldás a nullázás és a védőföldelés.
A nullázás (TN-rendszer,
ahol t a latin terra=föld szóból ered) olyan érintésvédelmi mód,
amelynél a tápláló rendszernek közvetlenül földelt üzemi vezetője van,
és ezt kötik az érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek testére
védővezetőként.

A nemzetközi szabvány (IEC) három fajtáját különbözteti meg:

A TN-C rendszerben, az üzemi nullavezető közös a védővezetővel.

A TN-S rendszerben, az üzemi nullavezetőt a hálózat teljes hosszában szétválasztják a védővezetőtől.

A TN-C-S rendszerben, a védővezető a hálózat egy részén közös, más részén el van választva az üzemi nullavezetőtől.

Az áram-védőkapcsolás a védővezetős érintésvédelmi módok olyan
kikapcsoló szerve, amely az áramkör valamennyi üzemi vezetőjén folyó
pillanatnyi váltakozó áram előjeles összegének a nagyságára működik.

Az áramvédő kapcsoló (RCD vagy ÁVK) alkalmazásának néhány feltétele:

  • Az üzemi áramot vezető nullvezetőt mindig át kell vezetni az ÁVK-n.
  • A védővezetőt soha nem szabad a kapcsolón átvezetni.
  • Háromfázisú áramkörben csak háromfázisú kapcsoló alkalmazható.
  • Lehetőleg a legérzékenyebb, 30 mA-es kapcsolót használjuk.

 A védővezető nélküli érintésvédelmi módok:

Érintésvédelmi törpefeszültség
alkalmazásakor a villamos szerkezeteket törpefeszültségű rendszerrel
tápláljuk. Törpefeszültségű az a berendezés, amely névleges feszültsége
50 V-nál nem nagyobb (pl. biztonsági transzformátor). Egyenfeszültség
esetén a feszültségérték 120 V.
Villamos szerkezetek elszigetelésekor
a szerkezeteknek azokat a villamosan vezető részeit szigetelik el az
ember által érinthető részeitől, amelyek a testzárlat következtében
feszültség alá kerülhetnek.
A környezet elszigetelésekor azokat a
személyeket szigetelik el a környezetben levő földpotenciálú, nem
szigetelő részektől, akik a villamos szerkezet testét érinthetik.
Földeletlen egyenpotenciálra hozás esetén az egyidejűleg érinthető
villamos szerkezetek teste villamosan vezető összekötés révén
egyenpotenciálra kerül. Az érintkező személyek nem kerülhetnek
földpotenciálra. Védőelválasztás alkalmazásakor a védendő villamos
szerkezetet nem közvetlenül a hálózathoz, hanem biztonsági
transzformátorhoz csatlakoztatjuk.

 Az érintésvédelem ellenőrzése:

A villamos berendezések érintésvédelmének
ellenőrzését szerelői ellenőrzéssel és szabványossági felülvizsgálattal
kell végrehajtani.
A szerelői ellenőrzés végrehajtása során a védővezetős érintési módokon során következő vizsgálatokat kell elvégezni.
Megtekintéssel, ill. működési próbával kell ellenőrizni:
• a védővezetőnek és kötéseinek, valamint a csatlakozások sértetlen állapotát,
• a biztosítóbetétek, kikapcsolószervek sértetlen állapotát,
• az állandó szigetelő-ellenőrző berendezések működését korlátozott áramú mesterséges földzárlattal.

A piaci igények és az ISO auditálások elősegítése érdekében igény
esetén „Adobe -pdf” formátumban digitális (CD/DVD/e-mail) formátumot
tudunk biztosítani.

Kalkulációnál figyelembe vesszük az együttesen megrendelt egyéb vizsgálatokat, valamint a vizsgált területet.

Kivitelezőknek folyamatos kedvezményeket biztosítunk keretszerződés formájában.
Továbbá igyekszünk segíteni munkájukat már az építés előkészítő és
építési folyamatában is, hogy a lehető leggördülékenyebb és ezáltal
legjobb ráfordítási hatásfokkal gyors átadás-átvételt tudjanak
produkálni megrendelőjük felé.

 Szabványok